Jedenaście lat temu, 6 sierpnia 2004 roku w La FouFoune został powołany pierwszy łódzki oddział Kampanii Przeciw Homofobii, z inicjatywy Tomka Drabowicaz, Izy Desperak, Karoliny Siedlanowskiej i innych osób chcących działać na rzecz równości w Łodzi. Oddział ten został zamknięty w 2006, po 3. łódzkiej Manifie. Później kilka razy podejmowano próby wskrzeszenia grupy lokalnej Kampanii Przeciw Homofobii – inicjatywy związane z nieformalną grupą Łódź Gender były koordynowane również przez m.in. Tomka Felczaka.

23 listopada 2009 roku w Łódzkim Centrum Społecznym, po kilku miesiącach nieformalnych spotkań osób chcących działać na rzecz mniejszości seksualnych w Łodzi,  została powołana grupa inicjatywna KPH Łódź. Pierwszymi osobami koordynującymi działanie tej grupy był Piotr Płacek i Ewelina Niedzielska, a formalnie grupę otworzyła Marta Abramowicz (ówczesna Prezeska KPH) i Marta Tryba (ówczesna koordynatorka wolontariatu w KPH)

30 grudnia 2011 roku na cyklicznym spotkaniu KPH Łódź podjęto decyzję o założeniu nowej grupy formalnej, niezależnej od KPH – kilka tygodni później otrzymała ona nazwę ‚Fabryka Równości’. Zrobiliśmy to, po uzgodnieniu z organizacją – matką, żeby móc jeszcze aktywniej działać lokalnie. Pierwszymi koordynatorami Fabryki byli Ania Sęp, Damian Graczyk i Agnieszka Jednorowicz.

15 kwietnia 2014 roku, po trzech latach działania grupy nieformalnej Fabryka Równości została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000502422. Pierwszym Prezesem Fabryki Równości został Damian Graczyk, obejmując tę funkcję do lutego 2016 roku.


Fabryka Równości jest największą w Łodzi i regionie organizacją kulturalno-edukacyjną LGBTQ, oraz jedną z najdynamiczniej działających organizacji równościowych w Polsce. Osoby działające w naszym zespole to ludzie w wieku 16 – 45 lat! Dzięki zróżnicowaniu wiekowemu wspaniale uczymy się od siebie i wzbogacamy swoje doświadczenia. Zajmujemy się szeroko pojętą animacją kultury, promowaniem postaw akceptacji wobec osób nieheteroseksualnych i transpłciowych, oraz edukacją równościową, seksualną i antydyskryminacyjną. Prowadzimy działania medialne, takie jak wydawanie portalu homoseksualizm.org.pl, czy prowadzenie audycji radiowej na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.


DZIAŁANIA STAŁE PROWADZONE PRZEZ
FABRYKĘ RÓWNOŚCI OD PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU:

 • Prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla młodzieży zagrożonej dyskryminacją;
 • Prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodziców ludzi LGBT;
 • Świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla ludzi LGBT i zagrożonych dyskryminacją;
 • Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla ludzi LGBT i dotkniętych dyskryminacją;
 • Prowadzenie listy specjalistów medycznych przyjaznych osobom LGBT w Łodzi i regionie;
 • Prowadzenie portalu internetowego homoseksualizm.org.pl (kilkanaście tysięcy artykułów edukacyjnych, lifestyle’owych i kulturalnych, oraz kilkadziesiąt zapowiedzi wydarzeń);
 • Prowadzenie audycji radiowej Radio Fabryka, emitowanej co tydzień w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej ( 130 wydań audycji od listopada 2012 roku);
 • Prowadzenie projektu QueerKarta – Tęczowa Mapa Łodzi, który zrzesza 20 przedsiębiorców z Łodzi, aktywnie pracujących na rzecz równego traktowania;
 • Prowadzenie warsztatów edukacji równościowej w szkołach ponadgimnazjalnych (40 godzin spotkań);
 • Prowadzenie stron internetowych: fabrykarownosci.com, oraz podstron w mediach społecznościowych (twitter, facebook, instagram)
 • Monitoring lokalnych mediów;
 • Reprezentowanie mniejszości seksualnych w mediach lokalnych – m.in. Telewizja Toya, TVP Łódź, Radio Łódź, Radio Zet Gold, Tok.fm, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, RetSat

PROJEKTY, SPOTKANIA, WYDARZENIA

ORGANIZOWANE OD PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU:

Lipiec 2015                       Objęcie patronatem wernisażu wystawy i performance’u scenicznego ‘CzwArty StAn SkupieniA’ w Lokalu.

Czerwiec 2015                 Udział w Festiwalu Zaangażowanych Łodzian i Łodzianek, przygotowanie z odwiedzającymi ul. Piotrkowską plakatu równościowego

Czerwiec 2015                 Udział w Paradzie Równości i współprzygotowanie jej poprzez uczestnictwo w komitecie organizacyjnym

Czerwiec 2015                 Udział w IV spotkaniu forum LGBTQIA w Warszawie

Maj 2015                          Zorganizowanie w Gimnazjum w Piątkowisku Dnia przeciw Homofobii i Transfobii – warsztaty antydyskryminacyjne i plastyczne dla młodzieży i grona pedagogicznego

Kwiecień 2015                 Piąty Maraton Równości:
Równość Małżeńska. Warsztaty i dyskusja (18.04.2015)
Biuro Równości – kiermasz równościowych książek w Krytyce Politycznej
Tak dla edukacji seksualnej (warsztaty w Urzędzie Miasta Łodzi zorganizowane z fundacją Spunk) (22.04.2015)
Stop przemocy w sieci – warsztaty współprowadzone przez fundację eduKABE (23.04.2015)
Gender, values and cultural diversity – warsztaty antydyskryminacyjne dla obcokrajowców (24.04.2015)
Premierowy pokaz filmu ‘W kręgu’
Piąty Łódzki Marsz Równości – wzięło w nim udział ponad 250 osób!
Dyskusja: Tęczowe rodziny w Polsce, z udziałem Marty Kosińskiej (Tolerado), Magdy Kołacz-Kwiatkowskiej (MOPS), Bartłomieja Przybylskiego (UŁ, FR) i Anny Jurek (Spunk)
Impreza pomarszowa – Queerowe Karaoke

Marzec 2015                     Objęcie patronatem Polskiej premiery filmu ‘Pride’ /
‘Dumni i wściekli’, dystr. Gutek Film

18 Grudnia  2014             pokaz filmu ‘Śniadanie ze Scotem’

4 grudnia 2014                 wykład „Czy pornografia może nasz wyzwolić?” – prelekcja
Jakuba Dymka, połączona z pokazem multimedialnym i dyskusją (Uniwersytet Queer III)

25 listopada 2014            warsztaty „Colette, belle èpoque i nieheteronormatywność” – prelekcja Marty Konarzewskiej na temat twórczości Colette, połączona z analizą wybranych fragmentów prozy
i performatywnym czytaniem; (Uniwersytet Queer III)

20 listopada 2014            „Dzień Pamięci Osób Transpłciowych w Łodzi” – prelekcja na temat zjawiska transpłciowości, połączona z pokazem multimedialnym i projekcją filmu „Trans-Akcja”; (Uniwersytet Queer III)

16 Listopada 2014           Żywa Biblioteka – druga edycja zorganizowana wspólnie
z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana – ponad 600 wypożyczeń! (16.11.2014)

7 Listopada 2014              Pięć Lat Fabryki Równości. Gala urodzinowa z udziałem radnych Urzędu Miasta Łodzi,  Wiceprezydenta Miasta Łodzi – Tomasza Treli
i zaproszonych osób reprezentujących łódzkie i ogólnopolskie organizacje pozarządowe.

6 listopada 2014               „5/10 lat (do) równości” – dyskusja na temat aktywizmu na rzecz osób LGBT, połączona z dyskusją i pokazem multimedialnym;
(Uniwersytet Queer III)

30 października 2014       projekcja filmu „W jego oczach”, zaznajamiająca z sytuacją kumulacji deprywacji (niepełnosprawność i homoseksualizm)
i problemem dyskryminacji młodzieży niepełnosprawnej
i homoseksualnej w szkołach; (Uniwersytet Queer III)

23 października 2014       „Drag Queens & Drag Kings” – prelekcja na temat zjawiska dragu
w kulturze współczesnej, połączona z dyskusją i pokazem artystycznym; (Uniwersytet Queer III)

Październik 2014              Objęcie patronatem polskiej premiery filmu Xaviera Dolana – ‘Mama’, dystr. Solopan

Październik 2014              Spotkanie naborowe dla nowych wolontariuszy (12.10.2014)

Październik 2014              Zorganizowanie plebiscytu ‘Szkoła Bez Nienawiści’ mającego wyłonić szkoły z regionu łódzkiego, które wzorowo podejmują temat dyskryminacji i równego traktowania wśród młodzieży.
Finał plebiscytu – wrzesień 2015

Maj 2014                          Warsztaty z edukacji seksualnej dorosłych LGBTQI w Krakowie,
w ramach festiwalu ‘Queerowy Maj’

Kwiecień 2014                 Czwarty Maraton Równości:
Pokaz filmu ‘Prawda’, dystr. Tongariro
Pokaz filmu  ‘Zobaczcie nas! Parady i polityka’
Żywa Biblioteka w Ms Cafe
Czwarty Łódzki Marsz Równości, w którym udział wzięło ok. 150 osób
Dyskusja: Edukacja ku tolerancji, edukacja ku akceptacji
(z udziałem A. Chaber – Prezesa Kampanii Przeciw Homofobii, A. Dulas – Prezeski Fundacji Spunk, D. Graczyka – Prezesa Fabryki Równości i D. Gryty – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Impreza pomarszowa – Queerowe Karaoke
Pokaz filmu ‘ Dwie matki’

Kwiecień 2014                 Patronat medialny nad polską premierą filmu
‘Pierwszy wschód słońca’, dystr. Tonbgariro Releasing

Kwiecień 2014                 Zorganizowanie koncertu benefitowego Revlovers
w Klubokawiarni Granda (4.04.2014)

Marzec 2014                     Patronat medialny nad polską dystrybucją filmu ‘Test na życie’

Marzec 2014                     Zorganizowanie dwóch paneli edukacyjnych „Równość w praktyce. Czym są warsztaty równościowe i jak wygląda edukacja antydyskryminacyjna w Polsce?” na III Łódzkim Kongresie Kobiet, wraz z Fundacją Spunk (22-23.03.2014)

Marzec 2014                     Wykład akademicki Marty Olasik (ISNS UW)
‘Lesbijskość. Koncepcja (anty)kulturowa’ w Świetlicy Krytyki Politycznej (26.03.2014) w ramach Uniwersytetu Queer II

Styczeń 2014                    Wykład akademicki dr Magdaleny Cieślak (UŁ)
‘Szeksqueer: meandry queerowości u Szekspira’
w Świetlicy Krytyki Politycznej (30.01.2014) w ramach Uniwersytetu Queer II

Grudzień 2013                  Wykład akademicki dr n. med. Tadeusza Pietrasa (UM) ‘Androgynizm w ujęciu psychologicznym’ w Klubokawiarni Granda (17.12)
w ramach Uniwersytetu Queer II

Grudzień 2013                  Maraton Pisania Listów w Klubokawiarni Granda, zorganizowany we współpracy z Amnesty International Polska (14-15.12 2013)

Listopad 2013                   Przejęcie redakcji portalu homoseksualizm.org.pl
– od tego momentu wydajemy portal i zarządzamy nim.

Listopad 2013                   Czwarte Urodziny Fabryki Równości – koncert Zdrady Pałki
i performance sceniczny Drag Queen Charlotte w Klubie Narraganset

Listopad 2013                   Dzień pamięci osób transpłciowych
– publikacja na portalu homoseksualizm.org.pl

Listopad 2013                   Dyskusja: dlaczego osoby LGBT są ‘niemoralne’ i ‘nienormalne’? Z udziałem Izy Desperak (Socjolożka, UŁ), Anny Jurek (etyczka, fundacja Spunk), Marcina Bogusławskiego (Filozof, UŁ), moderowana przez Bartka Przybylskiego (prawnik, socjolog UŁ) (19.11.2013)
w ramach Uniwersytetu Queer II w Klubokawiarni Granda

Listopad 2013                   Pierwsza w Łodzi Żywa Biblioteka zorganizowana wspólnie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (16.11.2013)

Listopad 2013                   Od dewiacji do rewolucji. Rewolucja seksualna w Stanach Zjednoczonych – wykład Marty Olasik
w ramach Uniwersytetu Queer II (6.11.2013)

Październik 2013              Polityka perwersji. O czynieniu użytku z rozkoszy – Wykład dr hab. Jacka Kochanowskiego (ISNS UW) w ramach Uniwersytetu Queer II

Październik 2013              Patronat medialny nad koncertem zespołu Tegan & Sara

Październik 2013              Warsztaty ‘Oswajanie transpłciowości’ zorganizowane wspólnie z fundacją Trans-Fuzja, w ramach Uniwersytetu Queer II (15.10.2013)

Październik 2013              Patronat medialny nad festiwalem SoundEdit ’13
– koncert Marca Almonda

Październik 2013              Uniwersytet Queer II: projekcja filmu dokumentalnego ‘Kim jest Kim’?

Październik 2013              Spotkanie grupy wsparcia rodziców ludzi nieheteroseksualnych i transpłciowychDziałania Kampanii Przeciw Homofobii Łódź

23.11.2009 – spotkanie założycielskie grupy inicjatywnej Kampanii Przeciw Homofobii Łódź

01.03.2010 – debata – jak mówić w szkole o homoseksualności – Mała Litera, Nawrot 7. Gośćmi spotkania byli: Agnieszka Misiak (psycholożka), Marta Konarzewska (nauczycielka), Dariusz Chętkowski (nauczyciel), dr Inga Kuźma (antropolożka), dr Krystyna Pietrych (filolożka polska), Robert Biedroń (członek zarządu KPH).

17.05.2010 – Dzień Milczenia – organizowany wraz z Amnesty International (4 raz w Łodzi). Happeningowi towarzyszyły:
pokaz filmu The Times of Harvey Milk

debata „O co kamałt” – rzecz o politycznym coming oucie

wystawa „Berlin – Yogyakarta”

afterparty – Narraganset

25.06.2010 – Debata „Jestem nauczycielką i jestem lesbijką” – Marta Konarzewska

Dyskusyjny Klub Filmowy LGBTQ:

3.08.2010 –Cruising

25.08.2010 –Zachować twarz

8.09.2010 – Gimnastyczka

15.09.2010 – Dziecko Jeziora

22.09.2010 – Pół żartem, pół serio

29.09.2010 – Mulholland Drive

06.10.2010 – Hedwig and the Angry Inch/O cal do szczęścia

13.10.2010 – An Englishman in New York

20.10.2010 – Piękny bokser

17.11.2010 – Liga złamanych serc

24.11.2010 – Orlando

 

02.10.2010 – wiec Radziszewska musi odejść – przed urzędem wojewódzkim w Łodzi

22.10.2010 – I urodziny KPH Łódź “We are queer, we are here, and we would like to say hello!” – klub Narraganset. Program:

– występ Drag Queen Sellina

– tęczowy tort urodzinowy

– loteria z nagrodami

– występ Drag Queen Charlotte

01.12.2010 – cała Łódź przeciw AIDS (flash mob)

Queerowe czwartki filmowe:

02.12.2010 – GIA

16.12.2010 – Kabaret

17.01.2011 – Dom na krańcu świata

03.02.2011 – Studio 54

17.03.2011 – Basen

???? – Object of my affection

???? – Transamerica

????Swimming pool

Queerowe czwartki DISCO – La FouFoune (było ich 12):

06.01.2011 – Disco w stylu lat 80.

10.02.2011 – Queerowe Walentynki

24.03.2011 –  Punk/PRL

14.04.2011 – Latino

Jesień 2010 – New York Party

Jesień 2010 – lata 20.

Jesień 2010 – Kabaret

 

31.01.2011 – spotkanie osób transpłciowych

14.02.2011 – happening Zamalujmy homofobię wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego JASKÓŁKA – Rynek Manufaktury

– pisanie listów do premiera w sprawie związków partnerskich – Narraganset Pub

01.03.2011 – Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodziców osób nieheteroseksualnych

18.03.2011 – Dystrybutor kinowy Tongariro Releasing, we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii, organizuje kinowe pokazy filmu „Dom Chłopców”. Kino Charlie. Po pokazie impreza w Narraganset

18.04.2011 – pierwsze spotkanie osób transpłciowych

19.04.2011 – debata „Milczenie na uczelniach” Kryzysowa Kawiarnia Sztuki (Piotrkowska 83). Paneliści: Agata Loewe, Kuba Kryś, Sylwester Głowacki

Maraton Równości:
12.05.2011 – pokaz filmów w kinie Charlie

13.05.2011 – warsztaty malowania transparentów

14.05.2011 – Marsz Równości

– Bieg po Równe Prawa

– Konferencja „Projekt ustawy o związkach partnerskich” – Łódź Art Center. Prelegenci:
Robert Biedroń  – członek zarządu Kampanii Przeciw Homofobii

Zofia Jabłońska – Szefowa grupy prawnej KPH

Tamas Dombos – węgierski działacz LGBTQ

Katarzyna Piekarska – wiceprzewodnicząca SLD

Krystian Legierski – warszawski radny

– impreza w klubie Narraganset
28.05.2011 – Festiwal Tęczowych Rodzin:

– Warsztaty prawne dla tęczowych rodzin – Kryzysowa Kawiarnia Sztuki

– Panel: Wychowanie Dzieci przez Lesbijki i Gejów w Polsce – MS Cafe. Paneliści: dr Monika Zima, dr Przemysław Tomalski, Ania Arendt, Marta Konarzewska

– Afterparty – MS Cafe