Fabryka to stowarzyszenie w którym aktywnie działa wiele osób – osoby członkujące, wolontariuszki, rodzice, seniorzy. Stowarzyszenie formalnie we wszystkich sprawach finansowych i merytorycznych reprezentuje Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków raz w roku.

Ida Mickiewicz-Florczak – Prezes Zarządu
Weronika F. Justyńska – Wiceprezes Zarządu
Malwina Głodek – członkini zarządu

Komisję rewizyjną tworzą:
Bartłomiej K. Przybylski i Bartek Mirowski.

Administracją i organizacją pracy naszym biurze zajmuje się Damian Graczyk