Nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli komentarzy sugerujących, że osoby nieheteroseksualne są „nienormalne” i „niemoralne”. Podczas niedawnych wydarzeń 11 listopada, po raz kolejny tego typu poglądy agresywnie wtargnęły w przestrzeń publiczną.

W trakcie debaty podejmiemy próbę wyjaśnienia, skąd bierze się skłonność do postrzegania gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych jako „złych”, „zepsutych”, „zboczonych”, etc. Spróbujemy również poszukać przyczyn uznawania przez pewne kategorie ludzi, że przyznanie społeczności LGBT jakichkolwiek praw lub choćby dopuszczenie obecności symboliki z nią związanej w przestrzeni publicznej, mogłoby prowadzić do rozpadu ładu społecznego i upadku cywilizacji. Debata będzie miała interdyscyplinarny charakter.

Do udziału w niej zaprosiliśmy socjologinię, etyczkę i filozofa – mamy więc nadzieję, że zaprezentowane zostaną różne punkty widzenia i padną argumenty odwołujące się do różnych dyscyplin nauki. Wszyscy/wszystkie z zaproszonych gości(ń) są również działacz(k)ami społecznymi, starając łączyć się naukę z działalnością praktyczną, toteż opowiedzą o własnych doświadczeniach w przeciwdziałaniu społecznemu wykluczaniu osób nieheteroseksualnych.

Mamy nadzieję, że swoimi obserwacjami i doświadczeniami podzieli się z nami również publiczność.

 

Udział w dyskusji wezmą:

Iza Desperak – socjologini, adiunktka w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego, współtwórczyni m.in. Nieformalnej Grupy Gender Łódź, organizatorka Łódzkich Manif.

Anna Jurek – etyczka, nauczycielka etyki w łódzkich szkołach, edukatorka seksualna, wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, sekretarzyni redakcji Miasta Ł – Łódzkiej Gazety Społecznej.

Marcin Bogusławski – filozof, asystent w Katedrze Epistemologii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, autor akcji protestacyjnych przeciwko dyskryminacji osób LGBT.

Moderuje: Bartłomiej Przybylski – prawnik i socjolog, asystent w Katedrze Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, członek Fabryki Równości.

wtorek, 19 listopada, g. 18:00

Klubokawiarnia Granda
ul. Rewolucji 1905r 48 Łódź, Poland

+ Google Map