Łódź, 18.04.2013

 List otwarty do XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 

im. hm. Janka Bytnara „Rudego”

Szanowni Państwo!

Stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedziom i stojącemu za nimi sposobowi rozumowania, zaprezentowanemu przez dyrektorkę i nauczycielki XXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Janka  Bytnara „Rudego”, a zrelacjonowanemu w artykule „Jak szkoła osłania „Rudego”? Nauczycielka: -„Gej” to profanum”, który ukazał się w portalu łódzkiej Gazety Wyborczej.

Zademonstrowana przez dyrektorkę XXIX LO Jolantę Woźniakowską postawa jest naszym zdaniem niegodna nauczyciela i wychowawcy. Szkoła powinna między innymi wyrabiać
w młodzieży umiejętności krytycznego myślenia, poszukiwania i poznawania różnorodnych stanowisk, rozważania postawionych problemów z rozmaitych perspektyw.
Swoim zachowaniem dyrektorka XXIX LO odebrała uczniom kierowanej przez nią szkoły taką możliwość. Za wyjątkowo kuriozalne należy uznać słowa Jolanty Woźniakowskiej,
iż „nie widzi potrzeby poddawania młodzieży tego typu refleksjom”. Należy zaznaczyć,
że owe niebezpieczne z punktu widzenia dyrektorki „refleksje” miałyby dotyczyć głośnej
i szeroko komentowanej w debacie publicznej analizy naukowej. Trudno dostrzec nam jakiekolwiek racjonalne przesłanki, które usprawiedliwiałyby wykluczenie uczniów XXIX LO z możliwości wzięcia udziału w tej debacie.

Jesteśmy również oburzeni cytowanymi w artykule wypowiedziami nauczycielek XXIX LO. Wyjątkowo niepokojący wydaje się nam prezentowany przez nie pogląd, jakoby pewne tematy lub pewne postaci powinny znaleźć się poza krytyczną oceną. Taka postawa ponownie kłóci się z etosem szkoły jako środowiska mającego zachęcić do twórczego fermentu intelektualnego. Nie rozumiemy ponadto, dlaczego pedagożki traktują słowo „gej” jako obelgę, a temat ewentualnej orientacji homoseksualnej patrona szkoły – jako hańbę. Trudno zrozumieć nam również swoistą hierarchię wartościowości tematów, o których powinno rozmawiać się z uczniami, zgodnie z którą w szkole powinno się debatować o patriotyzmie, natomiast nie ma w jej murach miejsca na dyskusję o homoseksualizmie. Uważamy, że uczniowie powinni mieć możliwość rozmawiania o obydwu zagadnieniach.

Mamy nadzieję, że dyrektorka i kadra pedagogiczna XXIX LO przemyślą swoją postawę
i zweryfikują swój pogląd na temat zasadności rozmowy z uczniami szkoły o istotnej hipotezie dotyczącej życia Janka Bytnara „Rudego”. Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić pedagożki
z XXIX LO na sobotni Marsz Równości oraz imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. Prosimy, abyście potraktowały to Panie jako szansę na odbycie przyśpieszonego kursu
z tolerancji i akceptacji wobec zjawiska, o którym tak panicznie boicie się dyskutować w swojej szkole.

 Członkowie i członkinie Fabryki Równości

oraz:

Bogna Stawicka, Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds Równego Traktowania

Europa+ w województwie łódzkim

Hanna Gill-Piątek,  Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi

Jarosław Ogrodowski, publicysta

Kampania Przeciw Homofobii

Fundacja Trans-Fuzja

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Nieformalna grupa Łódź Gender

Grupa Miłość Nie Wyklucza

Rafał Nobis, prezes zarządu Fundacji H0M0

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra

Stowarzyszenie Lambda Budgoszcz

Fundacja Centra/kolektyw UFA

Stowarzyszenie Otwarte Forum

Fundacja Replika

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado

Łódzka Akcja Miasto Otwarte

Instytut Podkarpacki

List otwarty do XXIX LO – fabryka rownosci