Fabryka to stowarzyszenie w którym aktywnie działa wiele osób – osoby członkowskie, wolontariuszki, rodzice, seniorzy. Stowarzyszenie formalnie we wszystkich sprawach finansowych i merytorycznych reprezentuje Zarząd, wybierany przez Walne Zgromadzenie raz w roku.

Ida Mickiewicz-Florczak – Prezes Zarządu
Mateusz Grochulski – Wiceprezes Zarządu
Malwina Głodek – Członkini zarządu

Komisję rewizyjną tworzą:
Bartłomiej Przybylski i Bartek Mirowski.

Administracją i organizacją pracy naszym biurze zajmuje się Damian Graczyk
Koordynacją promocji zajmuje się Ada Karolczak