okladka-event-urodziny

 

.. a wszystko zaczęło się 10 lat temu… (a może i wcześniej?)

Dziesięć lat temu, 6 sierpnia 2004 roku w La FouFoune został powołany pierwszy łodzki oddział Kampanii Przeciw Homofobii, z inicjatywy Tomka Drabowicza i innych osób chcących działać na rzecz równości w Łodzi. Oddział ten został zamknięty w 2006, po 3. łódzkiej Manifie.

23 listopada 2009 roku w Łódzkim Centrum Społecznym została powołana grupa inicjatywna KPH Łódź. Pierwszymi osobami koordynującymi działanie tej grupy był Piotr Płacek i Ewelina Niedzielska, a formalnie grupę otworzyła Marta Abramowicz (ówczesna Prezeska KPH) i Marta Tryba (ówczesna koordynatorka wolontariatu w KPH)

30 grudnia 2011 roku na cyklicznym spotkaniu KPH Łódź podjęto decyzję o założeniu nowej grupy formalnej, niezależnej od KPH – kilka tygodni później otrzymała ona nazwę ‚Fabryka Równości’. Zrobiliśmy to, po uzgodnieniu z organizacją – matką, żeby móc jeszcze aktywniej działać lokalnie. Pierwszymi koordynatorami Fabryki byli Ania Sęp, Damian Graczyk i Agnieszka Jednorowicz.

15 kwietnia 2014 roku, po trzech latach działania grupy nieformalnej Fabryka Równości została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000502422.