pracownia-rownosci

Statystyki wskazują, iż przeciętnie od 5 do 10% społeczeństwa polskiego to osoby nieheteroseksualne. Homo- i biseksualność, podobnie jak heteroseksualność, jest jednym z czynników definiujących tożsamość człowieka. Nie jest kwestią wyboru! Żadna z nich nie jest także uważana przez Światową Organizację Zrowia (WHO) za zaburzenie, a wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia zawodowe psychologów i psychoterapeutów definiują homoseksualność jako jeden z wariantów ludzkiej seksualności.

Bardzo istotne jest wspieranie młodych ludzi, którzy w okresie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (niekiedy także wcześniej) odkrywają własną seksualność, przeżywają pierwsze zauroczenia i zawody miłosne. Od tego, w jaki sposób rozwiązywane są te problemy i jak reaguje na nie otoczenie, zależy w dużej mierze zdrowie psychiczne i jakość życia uczuciowego człowieka w przyszłości.

Jeśli zatem w Państwa szkole są osoby (uczniowie, rodzice, nauczyciele) poszukujące rzetelnej wiedzy i wsparcia w zakresie zagadnień związanych z homoseksualnością, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Oferujemy zarówno konsultacje przez Internet, jak też indywidualne spotkania po wcześniejszym umówieniu się z psychologiem.

Natomiast jeśli chcieliby Państwo zorganizować w swojej szkole w ramach godzin wychowawczych lekcję o tolerancji, bądź warsztaty antydyskryminacyjne – prosimy o kontakt. Nasz doświadczony w tego typu działaniach zespół chętnie poprowadzi takie zajęcia bezpłatnie.