„Pamiętajcie, że to z fabryk wychodzą rewolucje – do boju!” ~Bartek Żurawiecki

Fabryka Równości składa się z członków i tradycji Kampanii Przeciw Homofobii Łódź. KPH Łódź działała głównie w obszarach eksperckich dotyczących tematów nieheteroseksualności – na przełomie 2009 i 2010 roku organizowaliśmy głównie spotkania edukacyjne i debaty, sporadycznie zaś organizowaliśmy imprezy kulturalne, dyskoteki, czy pokazy filmowe.

Ewoluowaliśmy. Chcieliśmy wchodzić w interakcje nie tylko z osobami LGBTQ, ale również nakłonić osoby heteroseksualne do brania udziału w naszym życiu. Dlatego zaczęliśmy robić cykliczne pokazy filmowe, debaty, happeningi. To wszystko doprowadziło do zorganizowania pierwszego Maratonu Równości – czterodniowego festiwalu który odbył się w maju 2011. Odbył się też Pierwszy Łódzki Marsz Równości.

Nadeszła jesień 2011 i już wiedzieliśmy, że chcemy być organizacją społeczno-kulturalną, realizującą również misję pomocową nakierowaną na osoby LGBTQ i misję edukacyjną w kwestii nieheteroseksualności. Podjęliśmy decyzję, po konsultacjach z siedzibą główną w Warszawie, o odłączeniu się i utworzeniu nowej marki.

Dlaczego właśnie Fabryka, a nie sanatorium czy drukarnia? Bo w fabryce się tworzy; bo fabrykami żyła i poniekąd do dziś żyje Łódź; bo nasza fabryka będzie tworzyć i szerzyć równość osób LGBTQ oraz hetero w Łodzi i całym regionie.