Kontakt:
poczta@rownasie.pl

Nasze biuro na ulicy Piotrkowskiej:
Zapraszamy w środy w godzinach 17:00-20:00 oraz w 2 i 4 czwartek miesiąca w godzinach 18:30-20:00