Statut Stowarzyszenia Fabryka Równości z siedzibą w Łodzi

[ do pobrania tutaj – Statut Fabryki Równości ]

Statut to najważniejszy dokument regulujący sposób działania i cele Fabryki. Każda osoba chcąca działać na rzecz Stowarzyszenia jako Członek bądź Wolontariusz, musi się z nim zapoznać.