okladka-fb

Wiemy, jak ważną sprawą dla nastolatek i nastolatków jest atmosfera w szkole – od tego, czy nie jesteście prześladowani ze względu na np. kolor skóry, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną może zależeć wasze całe dorosłe życie.

Dlatego zachęcamy Was do głosowania na „Szkołę Bez Nienawiści” oraz „Nauczyciela / Nauczycielkę Bez Nienawiści” – szukamy szkoły i kadr pedagogicznych, które potrafią z szacunkiem odnosić się do zagadnień dotyczących grup mniejszościowych, nie boją się podejmować tematów tabu i przede wszystkim – aktywnie wspierają młodzież w często trudnym okresie ich życia.

Jeśli uważacie, że w Waszej szkole kwitnie tolerancja, nauczyciele reagują na mowę nienawiści, a Waszych kolegów i koleżanek nie bawią wyzwiska typu „pedał”, „lesba”, „ciota”, „grubas”, „żyd” to wystarczy oddać swój głos. Macie czas do końca października.

Wyniki zaprezentujemy pod koniec roku w czasie konferencji prasowej.

UWAGA! W TEJ EDYCJI PLEBISCYTU MOGĄ BRAĆ TYLKO SZKOŁY I NAUCZYCIELE Z ŁODZI I REGIONU ŁÓDZKIEGO.

 

 

Głównym celem programu „Szkoła Bez Nienawiści” jest pokazanie dobrych praktyk stosowanych przez łódzkich pedagogów w zakresie podejmowania tzw. trudnych tematów w pracy z młodzieżą. Chcemy również zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że w pracy nauczyciela ważne jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale też wychowywanie młodzieży ku wartościom takim jak: szacunek, tolerancja, akceptacja różnorodności i poszanowanie praw mniejszości.

Plebiscyt odbędzie się drogą głosowania kanałami elektronicznymi (strona internetowa, e-mail, telefon), a jego wyniki zostaną opublikowane pod koniec 2014r. Organizacja plebiscytu jest jednak tylko częścią szerszego programu „Szkoła Bez Nienawiści”. Informacje zebrane w trakcie głosowania umożliwią Stowarzyszeniu Fabryka Równości stworzenie katalogu dobrych i złych praktyk, a także wyselekcjonowanie tych spośród łódzkich szkół, do których w pierwszej kolejności należy skierować działania informacyjno-edukacyjne w dalszych etapach programu.

Potrzeba organizacji takiego programu wynika bezpośrednio z alarmujących danych, pochodzących z badań i raportów analizujących sytuację osób należących do rozmaitych mniejszości społecznych. Szkoła jest w nich wymieniana jako to miejsce, gdzie najczęściej dochodzi do aktów agresji i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne czy sytuację ekonomiczną. Uważamy, że organizacja takiego programu w mieście Łodzi jest szczególnie istotna, z jednej strony ze względu na wielokulturową tradycję naszego miasta, a z drugiej ze względu na jego obecną kondycję uzasadniającą podjęcie działań na rzecz upowszechniania tolerancji i akceptacji dla różnorodności (wysoki poziom nierówności ekonomicznych, przypadki agresji wobec osób mniejszości romskiej i osób o innym kolorze skóry, przypadki przemocy fizycznej i psychicznej wobec osób LGBT).