Projekt „Tęczowa Mapa Łodzi” i „QueerKarta” zostały zawiązane jako partnerstwa operowane przez Censtrum Ekonomii Społecznej KLUCZ Instytutu Spraw Obywatelskich i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego