18 grudnia, wtorek, g. 18.00, Świetlica KP w Łodzi – ul. Piotrkowska 101

W ramach Uniwersytetu Queer, ciągu spotkań realizowanego wspólnie przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi i Fabrykę Równości, zapraszamy na wykład zamykający jesienną edycję cyklu.

„Społeczne tworzenie seksualności”

wykład dr hab. Jacka Kochanowski z UW
połączony z promocją książki Stevena Seidmana „Społeczne tworzenie seksualności” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012)

W Polsce wciąż wiele oporów budzi teza, że płeć jest w znacznym stopniu wytworem kulturowym. Dla niektórych osób teza ta jest zanegowaniem „naturalności” płci, tak, zdałoby się, oczywistej. Tymczasem wydana właśnie przez PWN książka Stevena Seidmana „Społeczne tworzenie seksualności” oparta jest na twierdzeniu jeszcze bardziej „nieoczywistym”: także seksualność jest tworem kulturowym. To społeczeństwo decyduje o tym, w jaki sposób, w jakich warunkach i z kim zaspokajamy pragnienia erotyczne, tworząc „seksualne skrypty” i zmuszając nas do ich przestrzegania. Seks nie zawsze jest bramą do wolności. Tradycja, która wiedzie od Freuda, przez Foucaulta aż po współczesne badania queer stara się na przekonać do tego, że „naturalny” seks należy traktować z co najmniej taką samą podejrzliwością, jak „naturalną” płeć.

Dr hab. Jacek Kochanowski
Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, profesor w Zakładzie Socjologii WSTiJO w Warszawie, socjolog seksualności, zajmuje się m.in. gender/queer studies, badaniami postkolonialnymi i performatyką. Wkrótce nakładem WN PWN ukaże się jego nowa książka „Socjologia seksualności. Marginesy”.

Ostatnie spotkanie to również jeszcze jedna szansa na spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi i Fabryki Równości przed przerwą Świąteczno – Noworoczną. Serdecznie Zapraszamy! 🙂