Broszury KPH

Zachęcamy do bezpłatnego pobierania i przeczytania publikacji wydanych przez Kampanię Przeciw Homofobii!

Sytuacja społeczna osób LGBT, Raport za lata 2010 i 2011 
red. Mirosława Makuchowska, Michał Pawlęga
pobierz wersję PDF
download in english PDF

 

 

 

 


Przemoc i ubezwłasnowolnienie.
Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT 

red. Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz
pobierz wersję PDF


Prawa osób LGBT w Polsce.
Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

red. Zofia Jabłońska, Paweł Knut
pobierz wersję PDF


Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodziez
red. Jan Świerszcz
pobierz wersję PDF


Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole
red. Jan Świerszcz
pobierz wersję PDF
streszczenie raportu w jezyku angielskim

 

 

 

 

 


 

Różowe Trójkąty. Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekscie edukacji antydyskryminacyjnej
red. Katarzyna Remin
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

 

 


 

 

 

My, rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych
red. Katarzyna Gajewska, Katarzyna Remin
pobierz wersję PDF

 

 

 

Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011
red. Mirosława Makuchowska
pobierz wersję PDF – jeż. polski
pobierz wersję PDF – jeż. angielski

 

 

 

 

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu
red. Krzysztof Śmiszek
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

 

Zmierzając we właściwym kierunku. Przewodnik po prawach osób LGBT w Polsce i w Europie – 2011
Alexander Schuster, Matthieu Chaimbault, Greg Czarnecki, Jacques Lizé, Fabrizio Paloni, Eduardas Platovas
pobierz wersję PDF – jęz. polski
pobierz wersję PDF – jęz. angielski

 

 

 

Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie
red. Monika Zima
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

 

Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich
red. Agata Loewe
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

 

Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych. Raport za lata 2005 i 2006
red. Marta Abramowicz. Publikacja dofinansowana przez ILGA-Europe i NEWW
pobierz wersję PDF – język polski
pobierz wersję PDF – język angielski

 

 

 

 

Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć – materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych
Marta Abramowicz, Agnieszka Bratkiewicz. Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży, jak przeciwdziałać znęcaniu się
Projekt Schoolmates. Publikacja dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej, Daphne II
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

 

Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli
Projekt Schoolmates. Publikacja dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej, Daphne II
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich
red. Krzysztof Śmiszek.
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego
red. Robert Biedroń. Publikacja dofinansowana ze środków przejściowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu
red. Tomasz Szypuła i Krzysztof Śmiszek. Publikacja pokonferencyjna
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce
red. Gregory Czarnecki. Publikacja dofinansowana ze środków Open Society Institute w Budapeszcie w ramach projektu „Monitoring sytuacji osób LGBT w Polsce”
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Związki osób tej samej płci w Europie. Praktyczny przewodnik dla Polaków i Polek po wybranych krajach
red. Barbara Brózda, Krzysztof Śmiszek
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
red. Katarzyna Remin
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Berlin – Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj
katalog wystawy – red. Katarzyna Remin
pobierz wersję PDF

 

 

 

 

Prawa gejów i lesbijek na świecie (maj 2009)
mapa
pobierz wersję PDF

 

 

Queer Studies. Podręcznik kursu
red. dr. Jacka Kochanowskiego, Marty Abramowicz, Roberta Biedronia
wersja papierowa chwilowo niedostępna
pobierz wersję PDF