biblioteka

Żywa Biblioteka to projekt promujący ideę akceptacji różnorodności i poszanowania praw człowieka. Odchodzimy jednak od szablonowych, podręcznikowych metod, zastępując je bezpośrednią i szczerą rozmową. Wierzymy, że taka rozmowa ma siłę i zdolność zwalczania uprzedzeń. Boimy się przecież tego (i tych), czego (których) nie znamy. Żywa Biblioteka jest więc pierwszym krokiem do poznania i przełamywania swoich wewnętrznych barier. Żywa Biblioteka to miejsce-szansa na spotkanie tych, którzy są stawiani z boku, ze względu na swój zawód, pochodzenie, kolor skóry, orientację, wyznanie bądź jego brak, niepełnosprawność, chorobę …

Ale to również szansa dla tej “drugiej strony”, aby podzielić się osobistym doświadczeniem, przedstawić fakty i zweryfikować krzywdzące opinie względem grupy.Sam pomysł Żywej Biblioteki narodził się w Danii, gdzie grupa młodych ludzi skupionych wokół organizacji „Stop Przemocy” w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowała Human Library. W ciągu ponad 10 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w 45 krajach na świecie.

Nasza Żywa Biblioteka jest drugą łódzką edycją, realizowaną we współpracy z organizacją Human Library, sprawującą opiekę nad projektem i czuwającą nad jakością Żywych Bibliotek we wszystkich krajach.

Szczegóły organizacyjne, czyli jak to wygląda? Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Jedyna różnica jest taka, że Książkami są prawdziwi ludzie – autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się ze stereotypami na swój temat i wykluczeniem ze względu na wyznanie, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną, styl życia, wygląd, zawód. W Łodzi Żywa Biblioteka odbędzie po raz drugi. Każdy, kto chce, będzie mógł przyjść do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana porozmawiać z Żywymi Książkami. Czytelnik będzie musiał się zarejestrować i dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Wtedy będzie miał możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną Książką przez 30 minut. Osoby, które planujemy zaprosić na Półkę Żywej Biblioteki 2014: Biseksualistka, Była narkomanka, Były bezdomny, Edukatorka seksualna, Gej, Głuchy, Lesbijka, Matka dziecka autystycznego, Matka dziecka nieheteroseksualnego, Muzułmanka, Niewidomy, Ojciec samodzielnie wychowujący dziecko, Osoba ciemnoskóra, Pastor, Poganka, Poliamorystka, Romka, Rwandyjka, Transgender, Trzeźwiejący alkoholik, W-skers, Wegańska rodzina, Żyd.
Żywe Książki są autentyczne, reprezentują daną grupę i są gotowe opowiedzieć o swoich doświadczeniach, a także osób, które są uczciwe oraz akceptują wartości i cele projektu. Czym Żywa Biblioteka NIE jest… Żywa Biblioteka NIE służy do promowania stylu życia i poglądów Książki. NIE jest również terapią czy formą poszukiwania akceptacji społecznej ani platformą do autopromocji w lokalnym środowisku.
Żywa Biblioteka jest platformą porozumienia, bezpieczną przestrzenią do wymiany doświadczeń, spotkania drugiego człowieka i możliwości porozmawiania z nim.
Kontakt: Koordynacja, rekrutacja i kontakty z Książkami, informacje – Eliza Gaust, e-mail: e.gaust@centrumdialogu.com, nr tel.: 516 216 714
Koordynacja, informacje – Ida Mickiewicz – Florczak, i.mickiewicz-florczak@fabrykarownosci.com, nr tel.: 501 718 310

 

// Kiedy: 14-17 listopada 2015, godz. 12:00-20:00
// Gdzie: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (ul. Wojska Polskiego 83)
Organizatorzy: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i Fabryka Równości

 

Więcej o Żywej Bibliotece:
FB – https://www.facebook.com/zblodz