Statut Stowarzyszenia Fabryka Równości z siedzibą w Łodzi

Statut to najważniejszy dokument regulujący sposób działania i cele Fabryki. Każda osoba chcąca działać na rzecz Stowarzyszenia jako członek bądź wolontariusz, musi się z nim zapoznać.